Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru Metni , 22.05.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan  yolcu beraberinde getirilebilecek eşyalar, limitleri ve araç getirilmesi ile ilgili "Gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru ekte sunulmaktadır.

Duyuru, özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan giriş yapacak yolcular açısından önem taşımaktadır.

Saygıyla duyurulur

İlgili Dosyalar :

- Gümrük kapıları yolcu işlemlerine ilişkin duyuru.docx