Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği , 08.05.2014

Yurtdışından Türkiye'ye getirelen kara taşıtları ile ilgili olarak geçici ithal rejimine ilişkin önemli hususlar aşağıda sunulmuştur.

- Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemlerin düzenlendigi gümrük genel tebligi 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüge girmiştir,

- Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkının yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanındığı, bir kişinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir,

- Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün ve yurt dışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde en fazla bir yıl süre verilmekte,

- Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilebilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.