Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

2016 Yılı Konsolosluk Harçları, 18.03.2016

MALİYE BAKANLIĞINCA  2016 YILI İÇİN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HİZMETLERİ HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.


 1) PASAPORT HARÇLARI (27.50 Euro Pasaport cüzdan bedeli ve 3 Euro posta masrafı dahil toplam):

 6 Ay Süreli Pasaport  : 46.00 - Euro

1 Yıl Süreli Pasaport : 53.00 - Euro

2 Yıl Süreli Pasaport : 67.00 - Euro

3 Yıl Süreli Pasaport : 82.00 - Euro

4-10 Yıl Süreli Pasaport: 103.00 - EURO

2) NOTERLİK HARÇLARI (Kağıt harcı dahil):

 İmza Tasdiki (Muvafakatname, Beyanname)  Tek imza 9.80,  Çift imza 19.60 -Euro

İhbar,İhtar,Protesto,Azilname: 17.12 Euro

Özel Vekaletname-İki sayfa: 30.13 - Euro

Düzenleme Vekaletname – İki sayfa 47.66 - Euro

Genel Vekaletname-İki sayfa: 34.87 - Euro

Suret Tasdiki: 1.76 - Euro

Tercüme Tasdiki (Metne şamil olmamak üzere-her bir sayfa için): 9.80 - Euro

Not: Vekaletnamelerin uzunluğuna göre her bir sayfa için 12.79 Euro Kağıt Harcı eklenmektedir.

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :

İmza Ve Mühür Tasdiki (Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için):  17.96 - Euro

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

 Nüfus Cüzdanı: 2.51 - Euro

Aile Cüzdanı: 25.08 - Euro

Mavi Kart: 2.51 - Euro

Sürücü Belgesi:34.01 - Euro

Pasaport Cüzdanı (defter bedeli): 27.50 - Euro

Noter Kağıdı: 2.76 -Euro

Vekaletname Kağıdı:2.76 - Euro

İlgili Dosyalar :

- 2016 HARÇ LİSTESİ.doc