Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Evlilik Nedeniyle T.C. Vatandaşlığı Kazanma Başvurusu, 04.03.2011

Evlilik nedeniyle T.C. vatandaşlığı kazanmak amacıyla yapılacak başvurularda en az 3 yıldır evli olma ve evliliğin devam ediyor olması şartları aranmaktadır. 

Başvuru için gerekli belgeler: 
 
-Türk vatandaşı olan eşe ait açıklamalı nüfus kayıt örneği (Türkiye'de bağlı olunan nüfus müdürlüğünden alınmalı)

-T.C. vatandaşlığını almak isteyen eşin halen vatandaşı olduğu ülke makamlarınca verilmiş kimliğini ispatlayan belge (bu belge Başkonsolosluğumuzca tanınan bir tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme işlemi Başkonsolosluğumuzca onaylanmalıdır)

-Belçika makamlarından alınma iyi hal belgesi (bewijs van goed gedrag en zenden) (bu belge Başkonsolosluğumuzca tanınan bir tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme işlemi Başkonsolosluğumuzca onaylanmalıdır)

-Eşlerin aynı adreste ikamet ettiğini gösteren ikamet belgesi (gezinssamen stelling) (bu belge Başkonsolosluğumuzca tanınan bir tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme işlemi Başkonsolosluğumuzca onaylanmalıdır)

- T.C. aile cüzdanı ya da Belçika makamlarınca verilmiş evlenme belgesi (bu belge Başkonsolosluğumuzca tanınan bir tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme işlemi Başkonsolosluğumuzca onaylanmalıdır)

-T.C. vatandaşlığını almak isteyen eşin Türkçe konuşabilmesi ve yazabilmesi gereklidir (bu hususta mülakat yapılmaktadır)

- 4 adet uluslararası posta kuponu

- T.C. vatandaşlığını almak isteyen eşin 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı