Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vekaletname düzenletilmesi, 18.03.2016

Vekaletname düzenletmek için,

- Vekaletnameyi verecek kişinin nüfus cüzdanı ve pasaportu
- 2 adet vesikalık fotoğrafı
- Vekaletnamenin verileceği kişinin kimlik bilgileri
- Vekaletnamenin içeriğinde yer verilmesinin talep edildiği açık bilgiler

gerekmektedir.

NOT: T.C. vatandaşı olmayan ve Türkçe bilmeyen kişiler vekaletname düzenletmek istediklerinde, Başkonsolosluğumuzca tanınan yeminli tercümanlar ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Vekaletname işlemleri için randevunuzu www.konsolosluk.gov.tr adresinden alabilirsiniz.