Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Çifte Vatandaşlığı Bildirme , 18.03.2016

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI BİLDİRME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Bağlı bulunulan belediyeden Belçika vatandaşlığının hangi tarih ve yasa maddesi ile verildiğini belirten “Vatandaşlık Belgesi”. (Bewijs van nationaliteit met datum van toekenning  van de Belgische Nationaliteit en volgens welk wetsartikel de Belgische nationaliteit is verkregen.)

- T.C. Nüfus Cüzdanı

- T.C. Pasaportu

- Belçika Kimlik Kartı ( Belgische İdentieitskaart)

- Belediyeden Belçika vatandaşlığının hangi tarihte alındığını belirtir belge

- 15-18  yaş arasındaki çocukların muvaffakatname imzalamaları gerektiğinden, ebeveyenleriyle birlikte Başkonsoloslukta hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belgelerin Onaylanması İçin Alınacak Harçlar:

- T.C.  Nüfus Cüzdanı Sureti Onayı: 7,28 Euro          

- Belçika Kimlik Kartı Tercümesi: 9,96 Euro

- Posta Masrafı: 3,30 Euro