Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2016 Yılı Konsolosluk Harçları , 06.01.2016

MALİYE BAKANLIĞINCA  2016 YILI İÇİN BELİRLENEN KONSOLOSLUK HİZMETLERİ HARÇLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

1) PASAPORT HARÇLARI (27.50 Euro Pasaport cüzdan bedeli ve 3 Euro posta masrafı dahil toplam):
 6 Ay Süreli Pasaport  : 47.00 - Euro

1 Yıl Süreli Pasaport : 54.00 - Euro

2 Yıl Süreli Pasaport : 68.00 - Euro

3 Yıl Süreli Pasaport : 83.00 - Euro

4-10 Yıl Süreli Pasaport: 104.00 - EURO

2) NOTERLİK HARÇLARI (Kağıt harcı dahil):

 İmza Tasdiki (Muvafakatname, Beyanname)  Tek imza 9.80,  Çift imza 19.60 -Euro + 5.52-Euro değerli kağıt

İhbar,İhtar,Protesto,Azilname: 17.12 Euro + 5.52-Euro değerli kağıt

Özel Vekaletname  : 8.05 - Euro +11,04-Euro değerli kağıt

Genel veya Düzenleme Vekaletname: 12.79 -Euro + 11,04 -Euro değerli kağıt

Suret-Fotokopi Tasdiki: 1.76 - Euro +5.52-Euro değerli kağıt

Yabancı Dille Yazılmış Kağıtların tercümeleri ve Tercüme Sureti Tasdiki (beher sayfa): 4.44 - Euro+5,52-Euro değerli kağıt

3) KONSOLOSLUK HARÇLARI :

İmza Ve Mühür Tasdiki (Metne şamil olmamak üzere- her bir sayfa için):  17.96 - Euro

4) DEĞERLİ KAĞIT HARÇLARI

 Nüfus Cüzdanı: 2.51 - Euro

Aile Cüzdanı: 25.08 - Euro

Mavi Kart: 2.51 - Euro

Pasaport Cüzdanı (defter bedeli): 27.50 - Euro

Noter Kağıdı: 2.76 -Euro

Vekaletname Kağıdı:5.52 - Euro

İlgili Dosyalar :

- 2016 HARÇ LİSTESİ.xls