Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye'de Kullanımı , 30.11.2015

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun uygulanmasında değişiklik yapan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  Türkiye'ye getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının önceden 6 ay olan geçici ithalat süresi 24 ay olmuştur.

Bu bağlamda, geçici ithalat kapsamında turistik kolaylıklardan faydanlanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalınabilmesi için kişinin Türkiye gümrük bölgesine girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13/10/2015 tarihinden önce geçici ithali gerçekleşen  Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarından;
-izin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin  süreleri, müracaat  edilmesi halinde 730 güne tamamlanmakta;

-Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne tamamlanmakta;

-Sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen  yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Yurtdışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Türkiye'deki Kalış Süresi" hakkındaki duyurusu ile bu hususta hazırlanmış olan "soru-cevap" bölümüne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://ggm.gtb.gov.tr/…/yurtdisindan-getirilen-kisisel-kull…

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorul…/…/yolcu-beraberi-tasitlar