Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları , 26.02.2015

Türkiye Bursları 2015 yılı başvurularına ilişkin  Türkçe ve İngilizce duyuru metinleri ekte sunulmuştur.

2015 yılı Türkiye Bursları Uygulama Esas ve Usulleri, 27 Kasım 2014 tarihinde toplanan Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararları çerçevesinde şekillenmiş ve Başbakan Yardımcılığı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

 Sözkonusu esas ve usuller doğrultusunda belirlenen başvuru takvimi çerçevesinde, lisans ve lisansüstü düzeylerde başvuruların, 25 Şubat - 31 Mart 2015 tarihleri arasında alınması öngörülmektedir.

Kısa süre içerisinde tamamlanması öngörülen burslarla  ilgili İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve İspanyolca broşür ve posterlere, Türkiye Bursları sitesinden (http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/?option=com_content&view=article&id=719) erişim sağlanabilecektir.

 


İlgili Dosyalar :

- 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları.docx