Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Ülkemize Otomobil Ithal Edecek Vatandaşlarıızın Dikkatine/ Ötv Oranlarında Değişiklik , 10.10.2012

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı "Bazı Mallarda Uygulanan Özel TüketimVergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar" uyarınca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.I.P numaralı mallardan “-Diğerleri motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranı % 40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Sözkonusu değişiklik, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düsünen vatandaşlarımız açısından taşıtın serbest dolaşıma sokulması sırasında ortaya çıkacak vergi yükünün belirlenmesi bağlamında önem taşımaktadır.  

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.