Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun , 04.09.2012

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ilişkin hususları içeren duyuru aşağıda sunulmaktadır.

  • Kanunun 60,61, 92 ve geçici 12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının SGK Başkanlığınca resen genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmış; vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmiştir.

 

  • Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmeyeceklerdir. Dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden birisinin şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklere müracaat ederek yurtdışı adreslerini güncellemeleri gerekmektedir.

 

  • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptalinin yapılacak ve mağdur olmaları engellenecektir.

  • Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde* yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış olduğu ilgili sağlık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz edilmesi halinde ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

 

  • Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

 

  • Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır. Öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

*Türkiye ile Belçika arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmaktadır.