Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

14 Ekim 2012 Tarihinde Belçika'da Yapılacak Olan Yerel Seçimler , 17.07.2012

14 Ekim 2012 tarihinde Belçika genelinde yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımızın istifadeleri için sivil toplum örgütleri tarafından Başkonsolosluğumuza iletilen bazı hususlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1.      Belçika vatandaşlığı da olan vatandaşlarımızın yanı sıra, Belçika vatandaşı olmayan ama sürekli oturuma sahip, en az 5 yıldır Belçika’da bulunan yabancılar da Seçmen Kayıt Listelerine alınmak için başvurabilirler. Seçmen listelerine alınmak için, vatandaşlarımızın en geç 31 Temmuz 2012 tarihine kadar bağlı bulundukları günü Belediye'ye vermeleri gerekmektedir.

 

2.      Diğer yandan oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşlarımız, hastalık, iş veya yurtdışında bulunma gibi sebeplere başka bir seçmene oy kullanması için vekâlet verebilirler. Seçim günü vekil gerekli belgelerle (vekâlet formu, her iki kişinin çağrı pusulası, kendi kimliği ve gerekli attest) oy kullanabilir.

 

3.      Belçika vatandaşı olmasalar da Belçika’da ikamet eden ve başka bir AB ülkesi vatandaşı olan seçmenler de 14 Ekim 2012 yerel seçimlerinde oy kullanabileceklerdir.

 

4.      2000 ve 2006 yerel seçimlerinde oy kullanmış olan vatandaşlarımız 2012 yılı seçmen kütüklerinde de otomatikman yer alacaklardır.

 

5.      Seçimlerde oy kullanma konusundaki her türlü soru ve doldurulması gereken formlar için vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Belediye’ye başvurmaları gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.