Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvuruları Dışındaki Işlemler Hakkında , 28.11.2011

Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı çerçevesinde son günlerde dövizle askerlik başvurularında aşırı bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Başkonsolosluğumuz, bu yoğun başvuru trafiği karşsıında başvuru kapasitesinin ve mesai saatlerinin ötesine taşan bir düzende hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden önceki dönemde mevcut birikmenin azaltılmasını teminen dövizle askerlik başvurusu dışında nüfus, pasaport, noter vs. gibi işlemler yaptıracak olan vatandaşlarımızın aciliyet arzetmeyen başvurularını 5 Aralık 2011 tarihinden itibaren yapmaları konusunda hassasiyet göstermeleri rica olunur.

Saygılarımızla.