Türkiye Cumhuriyeti

Anvers Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Methadone Tedavisi , 25.02.2010

Methadone tedavisi görmekte olan hastalar Türkiye’ye yapacakları ziyarette, Uluslararası Narkotik Kontrol Organı’nın  (INCB) konuyla ilgili olarak www.incb.org  sayfasındaki rehberinde (Guidelelines for Travellers) yeralan kriterlere uymak kaydıyla yanlarında Methadone götürebileceklerdir.

 Hastaların ülkeye giriş çıkış tarihleri ile pasaport bilgilerini narkotik birimlerine bildirmeleri uygun olacaktır. 15 günden daha uzun süre Türkiye’de kalacak hastaların ise idame tedavisi için Türkiye’deki madde bağımlılığı tedavi merkezlerine başvurmaları gerekecektir.