T.C. BRÜKSEL BÜYÜKELÇİSİ SN. MURAT ERSAVCI’NIN ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞUMUZCA DÜZENLENEN YENİ YIL RESEPSİYONU VESİLESİYLE YAPTIĞI KONUŞMA

Murat Ersavcı 15.01.2009
T.C. BRÜKSEL BÜYÜKELÇİSİ SN. MURAT ERSAVCI’NIN ANVERS BAŞKONSOLOSLUĞUMUZCA DÜZENLENEN YENİ YIL RESEPSİYONU VESİLESİYLE YAPTIĞI KONUŞMA

Antvers, 15 Ocak 2010

Sayın Anvers Başkonsolosu,
Sayın Brüksel Başkonsolosu,
Başkonsolosluk mensuplarımız,
Flaman Bölgesi’ndeki Dernek ve Kuruluşlarımızın Sayın Başkanları ve Temsilcileri,
Değerli Din Görevlilerimiz,
Değerli Öğretmenlerimiz,

Yeni yılın bu ilk etkinliğinde sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyor, eşim ve çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Burada bulunan dernek ve kuruluş temsilcilerinin bir bölümüyle ve öğretmenlerimizin hemen hepsiyle daha önceden tanışmış olmakla birlikte, sizlerle ilk fırsatta tekrar bir araya gelmeyi özellikle arzu ettim.

Değerli Dernek Başkanları ve Temsilcileri,

Bizler, çalışma arkadaşlarım; öğretmenlerimiz ve ailelerimizle birlikte, bir anlamda bu ülkede geçiciyiz. Sizler ise güzel ülkemizden buralara gelip yeni bir hayat kurdunuz ve ne mutlu ki başarılı oldunuz. Toplumumuzu bir araya getirmek için canla başla, gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Yeni kuşaklara rol modeli oluyorsunuz.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Sizler de vatanımızdan uzakta çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Yeni yetişen gençlerimizin ana dil ve temel eğitimlerini veriyorsunuz. Bu eğitim onların iki kültür arasına sıkışmış kayıp bireyler olmalarını engelliyor. Ve öz güvenli, topluma katkıda bulunmaya hazır gelecek yılların karar alıcıları olacak bir kuşak yetiştiriyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum.

Temas ettiğim bütün Belçikalı yetkililer, ülkemiz kökenli göçmenlerin başarıyla uyum sağladıkları konusunda hemfikirler. Gerçekten de bugün baktığımızda siyaset, ticaret, bilim, sanat ve spor alanında gün geçtikçe sayılarınızın artarak, Belçika’da önemli ve yararlı bireyler olarak öne çıktığınızı görüyoruz. Bu bizleri gelecek konusunda daha da umutlandırıyor.

Bu başarının artarak devam etmesi için en önemli araç eğitimdir. Bu nedenle çeşitli fırsatlarla ve son olarak yeni yıl mesajımda da bu konuya özel bir vurgu yaptım.

Üzülerek, kız çocuklarımızın eğitiminin yeterli düzeyde olmadığını görüyorum. Bu durum, kadınlarımızın azımsanmayacak bir kısmının, ekonomik ve sosyal hayat dahil, arzu edilen konuma gelmelerini engelliyor.

Burada bulunan öğretmenlerimizden ve derneklerimizden bir kez daha önemle rica ediyorum: Gerekirse ailelerle tek tek konuşarak kız-erkek tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi okumaya yöneltip, toplumda yer sahibi olan bireyler olmalarını sağlayalım; bir yandan da onların geleceklerini aydınlatalım ki, ailelerinin, Türkiye’nin ve Belçika’nın gururu olsunlar.

Değerli Din Görevlilerimiz,

Belçika’da yerleşik yurttaşlarımızın anavatan ile bağlarından biri de sizlerin büyük fedakarlıklarla yerine getirdiğiniz göreviniz aracılığıyla güçlü bir şekilde sürmektedir. Yurttaşlarımızla hergün bir arada bulunuyorsunuz. Onların maneviyatını güçlü kılmak, kendilerine, yaşadıkları Belçika’ya ve geldikleri anavatana yararlı bireyler olmaları ve çocuklarını da aynı ilkelerle yetiştirmeleri yönünde göstereceğiniz çaba ve sağlayacağınız öğretiler çok önemlidir.

Bu sorumluluğu layikiyle üstlenmiş olduğunuza ve yurttaşlarımızı eğitim konusunda daha duyarlı ve kararlı olmaları konusunda teşvik edeceğinize inancım tamdır. Gelenek ve göreneklerimizi unutmayan çağdaş insanlar yetiştirmemiz, öncelikle bireylerimizin bu toplum içindeki saygınlığı ile yakinen ilintilidir. Elbette ki yasamak ve çalışmak amacı ile geldiğimiz bir ülkeye uyum sağlamak çok önemlidir. Ama bu anavatanımızı unutmak ve öz değerlerimizden uzaklaşmak, başka bir deyişle asimilasyon-erimek- anlamında değil, bulunulan ülkenin toplumsal dokusuna etkin biçimde katılmak anlamındadır.

Atatürk

Batu Kesmen Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

For all visa applications, pre-application procedure is needed through www.konsolosluk.gov.tr . If you are eligible for e-visa, you are kindly advised to visit https://www.evisa.gov.tr to issue your e-visa.
1/1/2021 1/1/2021
4/5/2021 4/5/2021
5/1/2021 5/1/2021
5/13/2021 5/13/2021
5/13/2021 5/13/2021
5/24/2021 5/24/2021
7/11/2021 7/11/2021
7/20/2021 7/20/2021
7/21/2021 7/21/2021
8/15/2021 8/15/2021
10/29/2021 10/29/2021
11/1/2021 11/1/2021
11/11/2021 11/11/2021
11/15/2021 11/15/2021
12/25/2021 12/25/2021