Tanıma-tenfiz Davası

Anvers Başkonsolosluğu 05.03.2010

VELAYETE İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ

- Pasaport Kanunu’nun 17/c maddesi uyarınca çocuklara düzenlenecek pasaportlarda anne ve babanın onayının alınması gerekmektedir. Yabancı ülkede çocuk hakkında verilmiş velayeti de içeren boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfiz edilmemesi halinde, mevzuat açısından velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılmaya devam edildiğinden her ikisinin de onayının alınması gerekmektedir.

-1980 tarihli “Çocukların Velayetine ilişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”, kapsamında Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları Belçika mahkemelerince verilmiş velayet kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizini teminen Belçika Adalet Bakanlığı’na (4 Place Poelaert B-1000 Brüksel) yapacakları başvuru sonucunda Türkiye’ye gitmeksizin ve hiçbir masraf yapmaksızın kararın tanınması ve tenfizini sağlayabileceklerdir (Sözleşme mad.4/1).

Belçika Adalet Bakanlığı başvuruyu Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına iletmekte, Adalet Bakanlığımız ise konuyu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirerek Savcılık tarafından tanıma ve tenfiz için başvuruda bulunan adına tanıma ve tenfiz davası açılmasını sağlamaktadır.

- Belçika Adalet Bakanlığı’na yapılacak tanıma ve tenfiz başvurusuna eklenmesi gereken belgeler şunlardır (mad.13):

(a) Belçika Adalet Bakanlığı’na, başvuruda bulunan adına hareket etmeye veya bu amaçla başka bir temsilci tayin etmeye yetki veren bir belge;

(b) Kararın aslına uygunluğu onaylı bir örneği;

(c) Davalı veya yasal temsilcisinin gıyabında verilmiş bir karar söz konusu ise, dava dilekçesi veya benzeri belgenin davalıya usulen tebliğ edilmiş olduğunu saptayan belge;

(d) Gerektiği takdirde, kararın Belçika kanununa göre infaz edilebilir olduğunu saptayan belge;

(e) Mümkün olduğu takdirde, çocuğun nerede bulunduğunu veya bulunabileceğini belirten bilgiler;

(f) Çocuğun velâyetinin ne suretle iade edilebileceğine ilişkin öneriler.

- Tanıma ve tenfiz kararı konusunda başvurulacak Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına gönderilecek evrakların Türkçe çevirilerinin eklenmesi gerekmektedir. Türkçe çeviri yapılamadığı takdirde İngilizce veya Fransızca çevirilerinin eklenmesi de yeterli olacaktır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00

Başkonsolosluğumuzda randevulu sisteme geçilmiştir. Bilgi için: http://www.konsolosluk.gov.tr. Vize başvuruları için de randevu alınması gerekmektedir. Başvuru ve bilgi için https://www.evisa.gov.tr ve http://www.konsolosluk.gov.tr
1.1.2020 1.1.2020 Yılbaşı
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya (Paasmaandag)
1.5.2020 1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
21.5.2020 21.5.2020 Belçika Dini Bayramı (O.H. Hemelvaart)
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. gün
1.6.2020 1.6.2020 Belçika Dini Bayramı (Pinkstermaandag)
11.7.2020 11.7.2020 Flaman Toplumu Günü (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
21.7.2020 21.7.2020 Belçika Milli Günü Nationale feestdag)
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. gün
15.8.2020 15.8.2020 Belçika Dini Bayramı (O.L.V. hemelvaart)
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 1.11.2020 Belçika Dini Bayramı (Allerheiligen)
11.11.2020 11.11.2020 Ateşkes Günü (Wapenstilstand)
15.11.2020 15.11.2020 Kraliyet Bayramı (Feest van de Dynastie)
25.12.2020 25.12.2020 Noel (Kerstmis)